Απλά μαθηματικά

Περίοδος δώρων και η σπαζοκεφαλιά του οικονομικού, αλλά έξυπνου διαφορετικού δώρου, μπορεί να βρει δημιουργική διέξοδο…


Share

No comments yet.

Leave a Reply

*