Καλό μήνα

Παλιότερα αυτή η εικόνα, θα είχε μεγάλη πέραση την 1η Αυγούστου, με πολλά like και ‘ουοουουουου’ πανυγηρισμούς και ‘πωπω’ και άλλα τέτοια. Ξέρετε, ενθουσιασμούς.
Σήμερα που οι διακοπές μπορεί να είναι πολυτέλεια, που πολλοί δεν έχουν εργασία να ‘διακόψουν’ η έννοια των διακοπών κερδίζει σε χρόνο, χάνει σε άσκοπη σπατάλη χρημάτων και μπορεί να κερδίσει σε ουσία.

Τί από τα παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε στην πόλη μας;
Ίσως τα προηγούμενα χρόνια να είχαμε μάθει να αποδεικνύουμε με υλικούς τρόπους την ευτυχία μας στον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας.
Ας το αλλάξουμε και ας είναι και αναγκαστικά.

Καλημέρα σας, καλό μήνα.

Εξαφανίζομαι για μια βουτίτσα στις νότιες παραλίες της Αττικής…


Share

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply

*