Ωδή στην μουσική

Πόσες σοφίες μπορούν ακροβατούν σε δύο γλώσσες, από έναν άσημο καθημερινό άνθρωπο που φαίνεται να υπηρετεί την μουσική από το δικό του κάστρο;
Το κάστρο της ψυχικής του ισορροπίας με τα θεμέλια βαθιά μπηγμένα στην νησιώτικη φύση της Πάρου.


Share

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply

*